Flyforsinkelser: Vet du dine rettigheter?

Har du noen gang opplevd forsinkelser eller kanselleringer når du har vært på reise? Da vet du hvor frustrerende det kan være å måtte vente på flyplassen uten å vite hva du har krav på. Derfor er det viktig å kjenne til dine rettigheter som passasjer, slik at du kan håndtere situasjonen på best mulig måte.

Hva kan du kreve ved forsinkelse?

Når flyet ditt er forsinket, har du visse rettigheter som passasjer. Disse rettighetene avhenger av hvor lenge forsinkelsen varer og hvor langt du skal fly.

Standardkompensasjon:

Dersom forsinkelsen er på 3 timer eller mer, har du krav på standardkompensasjon. Denne kompensasjonen er standardisert og varierer avhengig av flyets destinasjon og lengden på forsinkelsen.

  • For flygninger på opptil 1500 km: 250 euro.
  • For flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for flygninger mellom 1500 og 3500 km: 400 euro.
  • For alle andre flygninger: 600 euro.

Mat og drikke:

Uavhengig av hvor lenge forsinkelsen varer, har du rett til å få dekket mat og drikke av flyselskapet.

  • To timer ved flyging opptil 1500 km.
  • Tre timer ved flyging innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
  • Fire timer ved alle andre flyginger.

Overnatting og transport:

Dersom forsinkelsen medfører behov for overnatting, skal flyselskapet tilby hotellinnkvartering og dekke eventuelle transportkostnader mellom flyplassen og hotellet.

Krav på refusjon ved lange forsinkelser:

Ved forsinkelser på 5 timer eller mer, kan du kreve refusjon av billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen.

Unntak for retten til erstatning/standardkompensasjon:

Det er viktig å merke seg at du ikke har krav på kompensasjon i visse tilfeller, for eksempel når årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Hvordan klage?

Dersom du mener at du har rett på kompensasjon, kan du klage til flyselskapet eller lufthavnen. Det er viktig å sende inn en begrunnet klage så snart som mulig og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Ring oss