Forskrift om krav til sykkel

Visste du at dersom du sykler i mørket uten lys på sykkelen risikerer du bot?

Høsten har gjort sitt inntog og det er mørkt ute fra ettermiddagen av. Det er svært vanskelig for bilister og fotgjengere å se syklistene når de kommer i høy fart både på fortauet og veien. Det ikke mange syklister er klar over er at de risikerer bot ved mangel på lys og refleks.

Krav til til lys på sykkelen reguleres i Forskrift om krav til sykkel (FOR-1990-02-19-119).

I forskriftens § 5 reguleres krav til lys og refleks på sykkelen:

§ 5. Lys og refleks

1. Sykkel skal ha rød refleks bak. På begge sider av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Ved bruk av sykkel utstyrt med klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene. Refleksanordningene skal være av godkjent type.
2. Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys.
3. Lyktene skal være festet til sykkelen.
4. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink pr. minutt.

Reaksjoner ved brudd på forskriften er bot og reguleres i Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker (FOR-1990-06-29-492).

Satsen for sykling uten påkrevd lys og refleks er per dags dato kr 1150. Foruten fare for påkjørsel av bil og fotgjenger kan det  bli en dyr affære å sykle i høstmørket uten tilstrekkelig lys.

Ring oss