Forstå dine forpliktelser: EE-avfall og forhandlers mottaksplikt

I den økende strømmen av elektrisk og elektronisk avfall, heretter kalt EE-avfall, blir forhandlers rolle stadig viktigere. Vårt samfunn produserer store mengder EE-avfall, fra brukte mobiltelefoner til utdaterte kjøleskap, og det er nødvendig å behandle dette avfallet på en trygg og ansvarlig måte. Dette blogginnlegget vil dykke dypere inn i paragraf 1-4 i lovgivningen, som pålegger forhandlere en plikt til å ta imot EE-avfall.

Forhandlers ansvar og plikter

Først og fremst, la oss tydeliggjøre hva loven krever. Hvis du er en forhandler, skal du ta imot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt i butikklokale eller på tilsvarende sted i umiddelbar nærhet av dette. Dette betyr at kundene har rett til å levere inn sine utdaterte eller ødelagte elektroniske enheter i butikken din uten å betale noe for det. Dette ansvaret strekker seg også til EE-avfall som er næringsavfall, ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Begrensninger og definisjoner

Mottaksplikten din er begrenset til tilsvarende produkter som du omsetter eller tidligere har omsatt. Med ’tilsvarende produkter’ menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Dette inkluderer ikke nødvendigvis samme merke eller fabrikat.

Det er viktig å merke seg at mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

For forhandlere med et salgsareal på over 400 m2 for EE-produkter, omfatter mottaksplikten også alle typer småelektronikk hvor lengste ytre mål er under 25 cm. Dette gjelder uavhengig av om du omsetter eller tidligere har omsatt disse produktene.

Unntak og forbehold

Du har rett til å nekte å ta imot EE-avfall som er ødelagt og dermed kan medføre en helserisiko for personell. Eksempler på dette kan være knuste lyskilder som inneholder kvikksølv.

Ekstra ansvar ved netthandel

Forhandler har også ansvar når EE-produkter omsettes eller leveres utenfor butikklokale direkte til private husholdninger i Norge, herunder ved netthandel, postordresalg eller lignende. I disse tilfellene skal du etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.

Forhandler skal ta imot EE-avfallet vederlagsfritt, men kan ta seg betalt for kostnader direkte forbundet med forsendelse av større enheter EE-avfall. Prisen for forsendelse må ikke overstige det beløp forhandler krever ved forsendelse av tilsvarende mengde solgte EE-produkter.

Forhandler skal tilby vederlagsfri returtjeneste ved hvert salg av småelektronikk utenfor butikklokale.

Håndtering av EE-avfall er et viktig ansvar for alle forhandlere. Ikke bare er det en lovbestemt plikt, men det er også et viktig steg mot å sikre et mer bærekraftig samfunn.

Ring oss