Fortrinnsrett for lønnskrav i konkursbehandling

I konkursens kaos og usikkerhet er det avgjørende å forstå hvilke lønnskrav som er fortrinnsberettiget og hva som ikke er. Dette kan ha stor innvirkning på arbeidstakeres økonomiske situasjon under og etter en arbeidsgiverkonkurs. I dette innlegget skal vi belyse dette viktige aspektet av konkurslovgivningen.

Fortrinnsretten

Fortrinnsretten som er nedfelt i dekningsloven, gjelder utelukkende for arbeidstakeres lønns- og feriepengekrav. Dette betyr at kun de ansatte har rett til denne spesielle formen for beskyttelse i tilfelle arbeidsgiverens konkurs. Kravene fra selvstendige oppdragstakere eller andre næringsdrivende faller utenfor dette regelverket.

Grensen mellom arbeidstakere og oppdragstakere

Å avgjøre om man er en arbeidstaker eller en selvstendig oppdragstaker kan være komplisert. Det er ikke alltid klart hvor skillet går, og i enkelte tilfeller kan det være gjenstand for juridisk tvist.

For eksempel, hvis du innehar posisjonen som daglig leder i selskapet, vil kravet ditt på lønn og feriepenger ikke være fortrinnsberettiget etter dekningsloven § 9-3. Dette gjelder også for styremedlemmer som ikke er valgt som representanter for de ansatte. Selv om du er valgt som styremedlem for de ansatte, vil kravet på lønn og feriepenger være fortrinnsberettiget, men eventuelle krav på styrehonorar vil uansett ikke ha fortrinnsrett.

Arbeidssøking

Det er også viktig å merke seg at hvis du ikke er i arbeid etter at konkursen er åpnet, har du plikt til å melde deg som arbeidssøkende innen 14 dager. Unnlater du dette, risikerer du å miste retten til å få lønnen din dekket som et fortrinnsberettiget krav i oppsigelsestiden, i henhold til dekningsloven § 7-11 fjerde ledd.

Du er også forpliktet til å ta tilstrekkelig arbeid og være registrert som arbeidssøker i hele søknadsperioden hvis du ikke har fast arbeid. Dersom konkursboet gir deg arbeid i oppsigelsestiden, trenger du imidlertid ikke å melde deg arbeidsledig.

Inntekt og erklæring

Krav på lønnsdekning i oppsigelsestiden skal reduseres med andre inntekter du mottar i stedet for din tidligere stilling hos arbeidsgiveren. Bostyreren vil sannsynligvis kreve at du leverer en erklæring om dine inntekter. Nye lønnskrav vil ikke bli innsendt på dine vegne før du har levert denne erklæringen. Erklæringen sendes normalt inn etter hver lønningsdag.

Ring oss