Frasi seg retten til å kreve skjevdeling: Er det riktig for dere?

I en ektepakt har ektefeller muligheten til å definere og regulere mange økonomiske aspekter av sitt ekteskap, inkludert retten til å kreve skjevdeling. Men hva betyr det egentlig å frasi seg retten til skjevdeling, og er dette en beslutning som passer for dere?

Skjevdeling er prinsippet som tillater en ektefelle å beholde visse verdier og eiendeler utenfor den vanlige delingen av formue ved skilsmisse eller død. Dette kan omfatte verdier som ble brakt inn i ekteskapet, samt verdier som er mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen.

I en ektepakt kan dere avtale at det ikke skal være mulig å kreve skjevdeling når ekteskapet avsluttes. Dette kan gjelde hele eller deler av de verdiene som du førte inn i ekteskapet, eller de verdiene du senere har mottatt som arv eller gave fra andre enn din ektefelle.

Dessuten kan dere i ektepakten definere spesifikke vilkår som regulerer skjevdelingen, for eksempel:

  1. Avtale at skjevdelingsformuen skal deles likt hvis skiftet skjer etter et bestemt tidspunkt.
  2. Avtale at skjevdelingsformuen skal deles likt hvis dere får barn sammen.
  3. Avtale at retten til å kreve skjevdeling skal være forskjellig ved skilsmisse og død.

Det er også mulig å kombinere disse alternativene i ektepakten, slik at avtalen er skreddersydd etter deres spesifikke behov og ønsker.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er begrensninger i hva som kan avtales i en ektepakt. Dere kan for eksempel ikke avtale hvordan skjevdeling skal håndteres når ekteskapet opphører. Dette er regulert av loven og kan ikke endres gjennom en ektepakt.

Så, er det riktig for dere å frasi seg retten til å kreve skjevdeling? Dette er en beslutning som avhenger av deres unike situasjon og økonomiske mål. Å diskutere denne avgjørelsen grundig og søke juridisk rådgivning kan hjelpe dere med å ta en velinformert beslutning som passer best for dere som ektepar. Det er viktig å vurdere både kortsiktige og langsiktige konsekvenser før dere tar denne avgjørelsen som kan ha betydelige økonomiske implikasjoner for deres fremtid sammen.

Ring oss