Fremtidsfullmakt – Når dekker ikke fullmakten dine behov?

Mange velger å opprette en fremtidsfullmakt for å sikre at noen de stoler på, kan representere dem når de ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dessverre ser vi ofte at fremtidsfullmakter begrenses til å omfatte bare salg av eiendom, arveforskudd og betaling av regninger. Noen ganger fylles ut et standard skjema funnet på internett, eller man tar utgangspunkt i en generell fullmakt som skal kunne passe for de fleste. Men hva skjer hvis du en dag rammes av demens eller en annen alvorlig sykdom, og du står overfor beslutninger som faller utenfor rammene til den enkle fremtidsfullmakten du har opprettet?

Framtidsfullmaktene du finner som eksempler på internett er ofte svært begrensede. Dette kan være utilsiktet fordi de generiske skjemaene ikke tar høyde for alle mulige scenarioer, eller det kan være et bevisst valg for å begrense fullmaktens omfang. Uansett årsak kan det hende at du står overfor andre og uventede beslutninger som din eksisterende fremtidsfullmakt ikke dekker. I slike tilfeller kan løsningen være å opprette en vergemål ved siden av fremtidsfullmakten for å håndtere de ekstra spørsmålene som oppstår.

Det er viktig å forstå at du har betydelig frihet til å bestemme hvilke områder din egen fremtidsfullmakt skal regulere. Å lage en universell mal for alle mulige scenarier er en utfordrende oppgave, da behovene varierer fra person til person. Vi gir eksempler på hva en fremtidsfullmakt kan omfatte under overskriften “Eksempler på Fremtidsfullmakt.” Det er klokt å vurdere nøye hva du ønsker å inkludere i din fremtidsfullmakt mens du fortsatt er i stand til å tenke klart og planlegge for fremtiden.

Ring oss