Fremtidsfullmakt – Ufravikelige krav til en gyldig avtale

Når man vurderer opprettelsen av en fremtidsfullmakt, er det avgjørende å forstå de absolutte kravene som må oppfylles for at fullmakten skal være gyldig. Her vil vi utforske disse kravene i detalj.

Skriftlig form

Først og fremst må fremtidsfullmakten være skriftlig. Dette er en ufravikelig regel som kreves for å sikre at avtalen er tydelig og dokumentert. En muntlig avtale vil ikke være gyldig, så det er nødvendig å nedfelle fullmakten skriftlig.

Formålet med fremtidsfullmakten

Det må klart fremgå av fullmakten at den skal gjelde etter at du har nådd en tilstand der du fysisk og/eller mentalt ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser innenfor de områdene fullmakten regulerer. Dette er kjerneformålet med en fremtidsfullmakt.

Underskrift og vitner

Framtidsfullmakten må signeres av to vitner som du som fullmaktsgiver har akseptert. Vitnene må oppfylle følgende krav:

  • Vitnene må være 18 år eller eldre.
  • De må forstå betydningen av det de underskriver.
  • Begge vitnene må være til stede og signere samtidig.
  • Fullmektigen selv, ektefelle til fullmektigen, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke signere som vitne.
  • Det anbefales også sterkt å unngå å velge vitner som kan ha en egeninteresse i opprettelsen av fremtidsfullmakten. For eksempel bør de som vil motta gaver eller arveforskudd i henhold til fullmakten, ikke være vitner. Dette er for å sikre objektiviteten og integriteten til fullmakten.

Undertegnelse i vitners nærvær

Det er ikke tilstrekkelig at vitnene bare signerer dokumentet. Det er også et krav at du som fullmaktsgiver må signere – eller alternativt anerkjenne din signatur – i nærvær av vitnene. Vitnenes signaturer må påføres mens du selv er til stede, og det må være ditt ønske at fullmakten blir signert. Vitnene bør ikke signere basert på tidligere uttrykk for ønsket om å opprette en fremtidsfullmakt.

Viktige opplysninger i fremtidsfullmakten

En gyldig fremtidsfullmakt bør også inneholde følgende elementer:

  • Datoen da fullmakten ble opprettet, da denne datoen kan være avgjørende hvis det oppstår tvil om du forsto fullmakten på opprettelsestidspunktet.
  • Fødselsdato og kontaktinformasjon for vitnene, samt deres relasjon til deg, for å avklare eventuelle inhabilitetsproblemer.
  • En bekreftelse fra vitnene om at du opprettet fullmakten av egen fri vilje, forsto innholdet og betydningen av fullmakten på tidspunktet for signeringen.

Bestemmelser i fremtidsfullmakten

Du har frihet til å bestemme hva fremtidsfullmakten skal regulere. Den kan omfatte økonomiske og personlige forhold eller være begrenset til spesifikke disposisjoner som salg av eiendom eller betaling av regninger. Å være så presis som mulig med hva fullmektigen har rett til å gjøre, er viktig for å unngå tvil.

Ring oss