Gave eller salg? En nærmere titt på gavesalg og dens kompleksitet

Mange er kjent med begrepet gave og dets betydning, men det oppstår ofte tvil når det kommer til såkalte gavesalg – en kombinasjon av gave og salg. Dette innebærer at en gjenstand selges til underpris på grunn av en givers intensjon. Gavesalg kan betraktes som både en gave og et salg, avhengig av konteksten og hvorvidt vektleggingen ligger på gaveaspektet eller salgaspektet ved transaksjonen.

Det er flere grunner til at det er viktig å skille mellom verdioverføringer i form av gaver og salg. Her er noen av de mest sentrale:

  1. Tolking av gaveløfter: Ved tolkning av et gaveløfte er det større vekt på giverens subjektive oppfatning av de ordene som er benyttet. Dette skiller seg fra salg, der en objektiv tolkning legges til grunn, med mindre det foreligger en subjektiv enighet mellom partene som avviker fra den objektive tolkningen.
  2. Begrensninger for gaver ved uskifte: Det finnes begrensninger for muligheten til å gi gaver for personer som sitter i uskifte – en rettslig tilstand etter dødsfall der en ektefelle overtar den avdødes formue midlertidig. Salg er ikke underlagt de samme begrensningene.
  3. Gaver som forskudd på arv: Gaver kan betraktes som forskudd på arv, mens salg ikke kan ha samme status.
  4. Skjevdeling av gaver: Ektefeller som mottar gaver vil kunne skjevdele disse. Dette betyr at verdien av gaven ikke vil inngå i den ordinære delingen av formue ved skilsmisse eller død.
  5. Særeie og ekteskaplig fordeling av formue: En giver kan bestemme at gaven skal være særeie for ektefellen som mottar gaven. Dette kan ikke en selger bestemme. Det er vanskelig å se legitime grunner for selgere å blande seg inn i ektefellers økonomiske fordeling, spesielt når det åpner muligheten for at en av ektefellene ensidig kan konvertere felles eiendeler til særeie gjennom slike transaksjoner, og dermed unndra midler som egentlig skulle vært delt.

Det er derfor viktig å ha en klar forståelse av forskjellen mellom gaver og salg, spesielt når det oppstår situasjoner som involverer gavesalg. Ved å være oppmerksom på de juridiske implikasjonene og de ulike rettighetene og begrensningene knyttet til hver type transaksjon, kan man bedre håndtere kompleksiteten og sikre en rettferdig og rettslig holdbar behandling av verdioverføringer.

Ring oss