Gaver mellom ektefeller – Ektepakt

Når ektefeller ønsker å gi hverandre gaver av større verdi, som eiendom, båt eller bil, er det viktig å være oppmerksom på hvordan dette skal dokumenteres og sikres. For å sikre at gaven er gyldig og rettskraftig, må den inkluderes i en ektepakt. Tinglysing av ektepakten er nødvendig for å oppnå rettsvern for gaven.

Det er verdt å merke seg at dette ikke gjelder gaver som anses som vanlige, eller gaver som består av pensjon, livsforsikring, livrente eller lignende økonomiske ordninger som sikrer den andre ektefellen.

Dere kan også avtale spesifikke vilkår for gaven, slik som borett, bruksrett og forkjøpsrett. Imidlertid er det ikke tillatt å avtale at gaven skal returneres til giveren dersom ekteskapet skulle ta slutt.

Hvis du planlegger å gi eiendom i gave til din ektefelle, må du også huske på å tinglyse det nye eierforholdet hos Kartverket for å sikre rettsvern for gaven.

Det er viktig å huske at når dere gir hverandre gaver, er det eiendomsretten til gaven som overføres. Med mindre gaven er gjort til mottakerens særeie, vil verdien av gaven være en del av felleseie som i utgangspunktet skal deles likt ved skifte. Så selv om gaven er gitt i kjærlighet og omtanke, er det viktig å tenke nøye gjennom hvordan den skal behandles juridisk og økonomisk for å unngå misforståelser og konflikter i fremtiden.

Ring oss