Gifte deg på nytt – Søke fritak ved dødsfall

Tilrettelegging for et nytt ekteskap kan innebære visse formelle krav og dokumentasjonsplikter. Skatteetaten, som har ansvaret for å sikre korrekt registrering av ekteskap i Norge, krever at du legger frem dokumentasjon på skifte dersom du har blitt skilt for mindre enn to år siden eller er enkemann/enke.

Dersom du ikke kan framlegge dokumentasjon på skifte, har du imidlertid muligheten til å søke om fritak fra denne plikten gjennom Statsforvalteren. For å søke om fritak ved dødsfall, må du fylle ut søknadsskjemaet som er tilgjengelig. I tillegg må du legge ved en original eller bekreftet kopi av dødsattesten eller annen godkjent dokumentasjon som bekrefter dødsfallet til din tidligere ektefelle. Dersom du fremlegger en kopi av originalen, må denne bekreftes av en advokat, offentlig tjenestemann eller profesjonelt kopieringsfirma.

Det er også viktig at dødsattesten er påført et apostillestempel eller legalisering. Dersom dødsattesten er utstedt på et språk som ikke er svensk, dansk, engelsk eller tysk, må du sørge for at den blir oversatt til norsk. Oversettelsen må gjøres av en statsautorisert oversetter, og du må legge ved en original eller bekreftet kopi av oversettelsen. I tilfeller der det ikke finnes en statsautorisert oversetter for det aktuelle språket, kan Statsforvalteren godta en oversettelse utført av en norsk eller utenlandsk utenriksstasjon/konsulat, en universitets- eller høyskolelærer med kompetanse på språket, eller kommunal tolketjeneste. I noen fylker kan Statsforvalteren også motta dokumenter på andre språk, så det kan være lurt å ta kontakt med dem før du får dødsattesten oversatt.

Når du sender inn søknaden, bør den rettes til Statsforvalteren i det fylket der du bor eller oppholder deg. Dersom du ikke bor eller oppholder deg i Norge, kan saken behandles av Statsforvalteren i det fylket der ekteskapsvilkårene skal prøves eller vigsel skal finne sted. Hvis både prøving og vigsel skal skje for norsk myndighet i utlandet, kan Statsforvalteren i Oslo og Viken behandle saken.

Det er viktig å følge disse prosedyrene for å sikre en smidig og korrekt behandling av din søknad. Ved å samarbeide med relevante myndigheter og søke riktig veiledning, kan du legge til rette for en lykkelig inngåelse av ditt nye ekteskap, samtidig som du oppfyller de nødvendige juridiske kravene. Livet tar ofte nye vendinger, og det er viktig å være forberedt og ha kunnskap om de formelle prosedyrene

som gjelder. Derfor er det også verdt å kontakte fagpersoner for å få trygg og effektiv veiledning gjennom denne prosessen.

Ring oss