Har du blitt kredittvurdert?

Kredittvurdering er et tema som angår mange, enten det er privatpersoner som blir kredittvurdert, virksomheter som gjennomfører slike vurderinger, eller kredittopplysningsforetak som er involvert i prosessen. Det er viktig å ha kjennskap til de reglene og retningslinjene som gjelder for kredittopplysningsforetak og deres kunder.

Den nye kredittopplysningsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, markerte en endring i reguleringen av dette området. Tidligere konsesjonsordninger ble erstattet, og det ble gjort klart at kredittopplysningsforetak ikke lenger kunne holde tilbake kjøretøy eller andre eiendeler som et ledd i innkrevingen av gjeld.

Spørsmålet om hva en kredittvurdering egentlig er, er også av betydning. Kort fortalt innebærer det at en virksomhet, for eksempel en bank, innhenter informasjon om deg fra et kredittopplysningsbyrå før de fatter beslutninger om kreditt. Dette kan være avgjørende for om du får innvilget et lån, og i så fall til hvilken rente.

Det er også viktig å forstå når en kredittvurdering kan bestilles av en person. Her må den som bestiller vurderingen kunne dokumentere et gyldig rettslig grunnlag, vanligvis basert på interesseavveining i henhold til personvernforordningen.

Når det gjelder utlevering av kredittopplysninger, må kredittopplysningsvirksomhetene være sikre på at mottakeren har et saklig behov for informasjonen. Dette handler om å sikre at opplysningene brukes i forbindelse med en reell vurdering av kredittevnen til den det gjelder.

Kredittopplysningsvirksomhet, kredittopplysningsforetak og kredittopplysninger er også begreper som det er viktig å ha kjennskap til. Disse utgjør fundamentet for hvordan kredittvurderinger gjennomføres, og hva slags informasjon som blir benyttet i prosessen.

Kort oppsummert er kredittvurdering et komplekst område med mange juridiske og praktiske aspekter. Å ha kjennskap til regelverket og de ulike aktørene er avgjørende for å sikre at prosessen gjennomføres på en rettferdig og forsvarlig måte.

Ring oss