Har du oversikt over din gjeld?

Barne- og familiedepartementet har med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (Gjeldsinformasjonsloven) § 3 gitt Gjeldsregisteret AS tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak.

Gjeldsregisteret inneholder informasjon om følgende kreditter du måtte ha:

Nedbetalingslån: Kreditt med avtalt avdragstid (f.eks forbrukslån), uavhengig av om gjelden tilbakebetales over tid i flere terminbeløp eller i sin helhet på forfall, og hvor kunden ikke kan trekke opp igjen allerede tilbakebetalt hovedkrav uten godkjennelse fra kreditor. 

Rammekreditt: Kreditt hvor kunden kan trekke opp igjen allerede tilbakebetalt hovedkrav uten godkjennelse fra kreditor innenfor et innvilget beløp (f.eks kredittkort). Rammekreditter kan ha en avtalt løpetid, bestemmelser om regelmessig fornyelse eller være uten avtale om løpetid/fornyelse. Kredittkort med fast ramme er rammekreditt.

Faktureringskort: Betalingskort uten avtalt kredittramme der samlet saldo må betales ved forfall.

Du finner gjeldsregisteret her.

Ring oss