Har du rettshjelpforsikring?

bruk av rettshjelpforsikring advokat

Det er alltid lurt å sjekke når du skal kontakte advokat eller i samråd med advokat i første møte om du har en forsikring som dekker hele eller deler av advokatarbeidet. I tvister knyttet til eiendom er det ofte at huseierforsikringen din dekker en god del av advokatutgiftene dine. Ofte ca 80% – Da at du betaler 20% pluss en egenandel.

Andre forsikringer kan dekke hjelp til advokatutgifter også i saker om barn (barnefordeling/foreldrekonflikt) eller skifte.

Lurer du på om vi kan ta oppdrag for deg og om du har forsikring? Kontakt oss på 751 75 800.

Ring oss