Har du spørsmål om hva en frivillig gjeldsordning kan innebære?

Når det kommer til muligheter for å håndtere økonomiske utfordringer, har loven flere alternativer å tilby. § 23 i Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven) gir oss en innsikt i hva en frivillig gjeldsordning kan inneholde. Dette er en essensiell del av lovgivningen som gir skyldnere og kreditorer muligheten til å finne bærekraftige løsninger for gjeldsproblemer. Her skal vi ta en nærmere titt på hva § 23 har å si om innholdet i slike forslag.

Forslag til løsninger på gjeldsproblemer

En frivillig gjeldsordning kan omfatte ulike løsninger, alt etter hva som passer best for den enkelte situasjonen. Dette kan blant annet inkludere betalingsutsettelse, som også refereres til som frivillig moratorium. Dette gir den skyldige en sjanse til å få pustepause og tid til å finne en mer solid økonomisk plan.

Videre kan en frivillig gjeldsordning inneholde en prosentvis reduksjon av gjelden, kjent som frivillig akkord. Dette er en avveining der både skyldner og kreditorer kan oppnå en avtale som er tilfredsstillende for begge parter.

Diverse alternativer for håndtering av gjelden

Den foreslåtte gjeldsordningen kan også ta form som avvikling av skyldnerens formue eller en del av denne. Dette kan være en løsning der eiendeler blir solgt for å dekke gjelden. Dette kan være i form av frivillig likvidasjon, der skyldneren beholder en del av gjelden, eller frivillig likvidasjonsakkord der gjelden kan frigjøres etter likvidasjonen.

Alle kjente fordringer må inkluderes

Det er en viktig regel at den foreslåtte gjeldsordningen må inkludere alle kjente fordringer som skriver seg fra tiden før gjeldsforhandlingen ble åpnet. Dette er for å sikre en rettferdig og helhetlig behandling av gjelden.

Visse fordringer kan holdes utenfor

Selv om loven gir muligheter for gjeldsordning, er det visse fordringer som kan holdes utenfor eller kreves dekket bedre enn andre. Dette inkluderer fordringer med lovbestemt fortrinnsrett, fordringer sikret ved panterett eller annen sikkerhetsrett, samt fordringer som kan kreves avgjort ved motregning.

§ 23 gir en mulighet for å skreddersy løsninger for både skyldnere og kreditorer, men det er viktig å forstå regelverket grundig for å oppnå de beste resultatene. Gjennom å undersøke alternativene grundig og søke råd fra eksperter, kan man finne veier ut av gjeldsproblemer på en måte som er rettferdig og bærekraftig for alle parter involvert.

Ring oss