Har parkeringsselskaper og bilbergingsselskaper rett til å holde tilbake kjøretøy?

Parkeringsrelaterte spørsmål har vært et tema for mange bileiere, spesielt når det gjelder fjerning av kjøretøy og rettighetene man har i slike situasjoner. Det er viktig å være oppmerksom på sine rettigheter og hva loven sier om slike forhold.

I følge Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn, har parkeringsselskaper og bilbergingsselskaper ikke lenger rett til å holde tilbake kjøretøy. Dette er en konsekvens av innføringen av parkeringsforskriften i 2017. Nå er det pålagt at kjøretøyet skal utleveres uten at bileieren må betale for kostnader ved fjerning eller parkeringsbøter på stedet.

Det er viktig å merke seg at det finnes visse unntak fra denne bestemmelsen. Dersom man skylder ett selskap over kr. 6 000 i ubetalte parkeringsbøter, kan kjøretøyet holdes tilbake. Det samme gjelder hvis fjerningen av kjøretøyet er rekvirert av politiet, kommunen eller Statens vegvesen etter vegtrafikkloven.

Mange opplever imidlertid motstand når de krever kjøretøyet utlevert. Noen selskaper viser til foreldet regelverk og gamle domsavsigelser. Det er derfor viktig å være kjent med bestemmelsene i parkeringsforskriften, spesielt § 40, første ledd, som fastslår at kjøretøyet skal utleveres til eieren selv om påløpte fjerningskostnader eller parkeringsbøter ikke er betalt.

Både den som har bestilt fjerningen og den som fjernet kjøretøyet, har plikt til å kunne dokumentere hvorfor kjøretøyet måtte fjernes og hvilken hjemmel som er benyttet. Dette kan for eksempel gjøres ved å fremlegge fotobevis og andre relevante dokumenter.

Det er viktig å være klar over disse rettighetene og håndhevelsen av parkeringsforskriften for å unngå misforståelser og konflikter i slike situasjoner.

Kilde: Du må ikke betale for å få ut borttauet bil | Statens vegvesen

Ring oss