Hva er Arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Arbeidsavklaringspenger (AAP) utgjør en viktig støtteordning fra NAV for enkeltpersoner som på grunn av sykdom eller skade har behov for økonomisk hjelp. Hovedmålet med AAP er å bistå deg i å opprettholde eller gjenoppta arbeidslivet i den grad det er mulig. Dette oppnås gjennom et samarbeid mellom deg og NAV, der målet er å utforske og avklare dine muligheter for å opprettholde eller komme tilbake til arbeidslivet.

En sentral forutsetning for å kvalifisere for AAP er at din arbeidsevne er redusert med minst 50 prosent. Denne nedsatte arbeidsevnen må gjelde for alle typer arbeidssituasjoner. For å vurdere om du har rett til AAP, må du søke om stønaden. Det er viktig å merke seg at AAP normalt sett utbetales fra den datoen du søker om stønaden.

Det er ikke nødvendig å ha mottatt sykepenger før du søker om AAP, men det er viktig å være oppmerksom på visse betingelser knyttet til sykepengegrunnlaget. Dersom sykepengegrunnlaget overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2 G), må du først bruke opp din rett til sykepenger før du eventuelt har rett til AAP. Hvis sykepengegrunnlaget ditt er lavere enn 2 G, har du muligheten til å velge mellom sykepenger og AAP.

Videre, hvis du mottar sykepenger for en deltidsstilling på inntil 60 prosent, kan du være berettiget til både sykepenger og redusert AAP. Det er viktig å merke seg at AAP er spesielt relevant for personer som trenger assistanse for å komme tilbake i arbeid, som kun kan arbeide delvis på grunn av langvarig sykdom eller skade, eller som har en varig sykdom eller skade som hindrer dem i å arbeide.

Ring oss