Hva er målet med politietterforskningen?

Mange tenker at det er vel et opplagt svar, å finne den som har gjort noe galt. Det er likevel slik at etterforskning av politiet kan ha flere formål. Formålene fremgår av straffeprosessloven § 226:

§ 226.Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for

a. å avgjøre spørsmålet om tiltale,
b. å tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og eventuelt spørsmålet om fastsettelse av reaksjon,
c. å avverge eller stanse straffbare handlinger,
d. å fullbyrde straff og andre reaksjoner,
e. å tjene som forberedelse for barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal sette i verk tiltak etter lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester, og
f. å tjene som forberedelse for behandling i konfliktrådet.

Om personundersøkelse og mentalobservasjon gjelder reglene i kap 13.

Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskingen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham.

Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe.


For oss i Advokatfirmaet Wulff som ofte er tilstede i dommeravhør av barn kan det være verdt å bemerke bokstav e. Det er svært forskjellig praksis under dommeravhør mht om barnevernet får være tilstede, skal være tilstede og om de blir oppfordret til å være tilstede. Det kan ofte fremstå som de blir plassert i et hjørne og bedt om å være stille. Dette til tross for at det er lovfestet at etterforskningen skal tjene som forberedelse for barnevernets arbeid. Her er det mye å hente og her er det også svært betenkelig at aktørene i dommeravhørene nå blir bedt om å markere underveis når de mener det skjer noe viktig i avhøret. En problemstilling som blir tatt opp i eget innlegg.

 

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss