Hva gjør du etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Hva gjør du etter at du har opprettet en fremtidsfullmakt? Dette er et spørsmål mange stiller seg når de har tatt det viktige steget med å sikre sine fremtidige interesser. En ting du kan vurdere å gjøre er å skaffe deg en legeerklæring. Dette kan være spesielt viktig hvis du har begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du signerer fullmakten. En legeerklæring kan bekrefte at du forstår fullmaktens innhold og betydning på de områdene den regulerer. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan diskutere innholdet sammen. Dette kan gjøre det lettere for legen å vurdere om du har forstått fullmaktens betydning. Det vil også bidra til å forsikre deg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet.

Når du går til legen, vil de fleste av kostnadene dine for helsetjenester bli dekket. Du vil imidlertid måtte betale hele kostnaden for en legeerklæring selv, og dette vil ikke telle med i opptjeningen til frikort.

Det er viktig å oppbevare originalen av fremtidsfullmakten på en trygg måte, for eksempel i en safe eller tilsvarende. Dette bør gjøres i samråd med fullmektigen, slik at de vet hvor fullmakten er når den skal tas i bruk. Alternativt kan det opprettes flere originaldokumenter, hvor det spesifiseres at det er opprettet to originaler. Fullmaktsgiver og fullmektigen kan da oppbevare hver sin original, hvis fullmaktsgiver ønsker det.

Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Det er ingen offisiell oppbevarings- eller registreringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det finnes for testament. Fremtidsfullmakten skal først sendes til Statsforvalteren når den skal tas i bruk og fullmektigen ønsker å søke om stadfesting av fullmaktens ikrafttredelse.

Det er også viktig å merke seg at Statsforvalteren ikke har mulighet til å godkjenne en fremtidsfullmakt før den skal tas i bruk. Det er fullmaktsgivers ansvar å sørge for at fullmakten er gyldig opprettet og at den dekker deres fremtidige hjelpebehov og ønsker om bistand. Hvis du trenger hjelp til å utforme fullmakten, kan det være lurt å kontakte en advokat.

Ring oss