Hva kan skjevdeles?

barnearbeid norge

Etter ekteskapsloven § 59 kan en ektefelle skjevdele “verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen.”

Det må altså foreligge verdier som stammer fra arv, gave eller fra før ekteskapet. Verdiene må klart kunne føres tilbake til slike midler. I dette ligger det at hvis midlene er blitt sammenblandet slik at midlenes identitet er tapt, så kan midlene ikke klart føres tilbake til før ekteskapet.

Ta kontakt med oss her hvis du lurer på om du har et skjevdelingskrav.

Ring oss