Hvem er de nærmeste?

I straffeloven er det flere straffebud hvor “de nærmeste” omtales. Men hvem er “de nærmeste?” Legaldefinisjonen finner du i Straffeloven § 9 (kapittel 2):

Straffeloven  § 9.De nærmeste

Med de nærmeste menes

a)ektefelle,
b)slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller,
c)ektefellens slektninger i direkte linje og søsken, og deres ektefeller,
d)stesøsken og deres ektefeller,
e)fosterforeldre og deres foreldre, fosterbarn og fostersøsken, og
f)forlovede.

Det som er bestemt om ektefeller, gjelder også fraskilte. Besvogrede regnes likevel bare som de nærmeste for forhold som har skjedd før oppløsningen av ekteskapet. Det som er bestemt om besvogrede i annet punktum, gjelder også for forlovede etter at forlovelsen er hevet.

Svogerskap anses fortsatt å bestå når ekteskapet som begrunnet det, er opphørt ved død.

Likestilt med ekteskap er registrert partnerskap​1 og andre tilfeller når to personer bor fast sammen under ekteskapsliknende forhold.

Ring oss