Hvem forvalter Matrikkelen?

Matrikkelen, som representerer ryggraden i eiendomsforvaltningen i Norge, er en kompleks struktur som krever nøyaktig styring og oppsyn. Men hvem er egentlig ansvarlig for å sikre at matrikkelen forblir pålitelig og oppdatert? I dette blogginnlegget skal vi grave dypere og utforske de ulike instansene som forvalter matrikkelen, deres roller og ansvar.

Matrikkelstyresmaktene:

Matrikkelloven fastslår tydelig at det er to hovedaktører som deler ansvaret for matrikkelen:

  1. Sentral Matrikkelstyresmakt (Statens Rolle): Staten, representert ved sentral matrikkelstyresmakt, spiller en sentral rolle i forvaltningen av matrikkelen. Deres hovedoppgave er å organisere, drifte og forvalte matrikkelen på nasjonalt nivå. Dette innebærer å etablere retningslinjer og standarder for matrikkelen, samt sikre at den fungerer som en enhetlig og pålitelig ressurs for eiendomsinformasjon i hele landet.
  2. Lokal Matrikkelstyresmakt (Kommunens Rolle): Kommunen fungerer som den lokale matrikkelstyresmakten og spiller en avgjørende rolle i forvaltningen av matrikkelen på sitt område. Deres oppgaver inkluderer å gjennomføre oppmålingsforretninger og oppdatere matrikkelen i henhold til lokale endringer og hendelser. Kommunen kan også inngå avtaler med andre enheter, inkludert andre kommuner eller sentral matrikkelstyresmakt, for å utføre oppmålingsforretninger og matrikkelføring på vegne av kommunen.

Departementets Rolle:

I tillegg til de to hovedaktørene, gir Matrikkelloven også Departementet myndighet til å regulere og veilede matrikkelstyresmaktene. Dette inkluderer å fastsette forskrifter som angår matrikkelstyresmaktenes oppgaver og ansvar, samt å definere hvilke organer som kan utføre spesifikke oppgaver knyttet til matrikkelen.

Oppsummering:

Matrikkelstyresmaktene, representert av sentral matrikkelstyresmakt og lokal matrikkelstyresmakt (kommunen), jobber i samarbeid for å sikre at matrikkelen forblir en pålitelig og enhetlig ressurs for eiendomsinformasjon i Norge. Deres roller og ansvar er nøye definert i Matrikkelloven, og Departementet gir ytterligere veiledning gjennom forskrifter. Dette samspillet mellom ulike nivåer av myndigheter er avgjørende for å opprettholde eiendomsregistreringens integritet og nytteverdi for samfunnet.

Ring oss