Hvem har rett til å opprette en fremtidsfullmakt?

I vår tid blir spørsmålet om fremtidsfullmakt stadig viktigere. Det gir en mulighet til å planlegge og ivareta ens interesser på en fremtidsrettet måte. Men hvem har egentlig rett til å opprette en slik fullmakt?

Alder og forståelse

For det første, for å opprette en fremtidsfullmakt, må du ha nådd den myndighetsalderen som er satt til 18 år. Dette er et klart krav som er nedfelt i loven.

Videre er det en essensiell forutsetning at du har evnen til å forstå betydningen av fullmakten du gir. Dette betyr at du må være i stand til å skrive fullmakten mens du fortsatt har full forståelse for innholdet i den. Denne betingelsen er nødvendig for å sikre at du gir fullmakten med klarhet og at dine interesser blir adekvat ivaretatt.

Retten til å trekke tilbake og endre

En annen viktig aspekt ved opprettelse av en fremtidsfullmakt er at så lenge du har denne nødvendige forståelsen, har du også rett til å trekke tilbake en allerede opprettet fremtidsfullmakt. Dette gir deg fleksibilitet og kontroll over dine egne beslutninger. Du kan også velge å skrive en ny fremtidsfullmakt hvis det skulle være nødvendig.

Ring oss