Hvor lenge kan jeg bruke utenlandsk bil i Norge?

mockups-new (820)Forskrift om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk regulerer spørsmålet om hvor lenge f.eks. en svensk statsborger kan kjøre sin svenskregistrerte bil i Norge lovlig uten å betale importavgiftene.

 

Hovedregelen fremgår av forskriftens § 4 og er 1 år:

 

§ 4.

Person som ikke har fast bopel i riket, kan etter søknad få motorvogn som det gjelder registreringsplikt for særskilt registrert til midlertidig bruk her for et tidsrom av inntil ett år (turistvogn).

Etter utløpet av gyldighetstiden for den særskilte registrering, må vognen ikke brukes i riket uten at den er registrert på vanlig måte. Såfremt vognen ikke innen fristens utløp er brakt ut av riket, må den innsettes på et av tollvesenet godkjent lager.

Vilkår for registrering som nevnt er

a) for fremmed statsborger eller statsløs at han ikke har oppholdt seg i riket i tilsammen mer enn 6 måneder i de siste to år forut for søknaden.
b) for norsk statsborger at han har oppholdt seg i en eller flere fremmede stater de siste to år forut for søknaden og i denne tid bare har vært i riket på ferier eller andre korte besøk. Søknad må være framsatt innen 6 måneder etter innreise i riket.

Dersom det er på det rene eller må antas å være sannsynlig at søkeren vil oppholde seg i riket i mer enn ett år, eller vil ta lønnet arbeid eller drive selvstendig næringsvirksomhet her i mer enn tre måneder, er han ikke berettiget til slik registrering.

Person bosatt på Svalbard eller Jan Mayen anses i relasjon til bestemmelsene i denne paragraf for å ha fast bopel i riket.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss