Hvor mye koster det å begjære offentlig skifte?

Mange par som står overfor en skilsmisse eller separasjon, lurer på hva kostnadene ved å begjære offentlig skifte vil være. Det er viktig å forstå at det er noen utgifter knyttet til denne prosessen, og i dette innlegget vil vi se nærmere på hva du kan forvente i form av kostnader.

Utgifter ved det forberedende rettsmøtet

Når du sender en begjæring om offentlig skifte, må du betale et forskudd for gebyret knyttet til det forberedende rettsmøtet. Dette gebyret tilsvarer 2 ganger “rettsgebyret,” som er fastsatt i forskrift i henhold til rettsgebyrloven § 16 tredje alternativ. Det er viktig å merke seg at hvis du og din tidligere ektefelle blir enige om oppgjøret under det forberedende rettsmøtet, vil det ikke være nødvendig med offentlig skifte, og du kan derfor se bort fra utgiftene som er knyttet til de neste trinnene.

Sikkerhet for omkostninger ved offentlig skifte

Før offentlig skifte kan åpnes, må den som begjærer det, betale sikkerhet for de forventede omkostningene ved skiftet. Dette beløpet varierer avhengig av situasjonen og typen bo. For bobehandling av et felleseiebo betales normalt 25 ganger “rettsgebyret,” i henhold til rettsgebyrloven § 16 første alternativ. Imidlertid kan den enkelte tingrett fastsette forskuddssatsen for å dekke boomkostninger, og denne kan variere. Derfor bør du kontakte din lokale tingrett for å få nøyaktig informasjon om beløpet du må betale som sikkerhet.

Utgiftene til bostyreren

I tillegg til gebyrene knyttet til det forberedende rettsmøtet og sikkerheten for omkostninger, må partene også dekke utgiftene knyttet til bostyreren som tingretten oppnevner. Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye denne bobehandlingen vil koste på forhånd, da kostnadene kan variere avhengig av flere faktorer. Dette kan inkludere kostnader knyttet til bobestyrers salær, eventuelle takster, forsikringer og mer.

Det er viktig å merke seg at offentlig skifte under normale omstendigheter kan være betydelig dyrere enn å gjennomføre skiftet privat. Derfor er det viktig å nøye vurdere alternativene og søke juridisk rådgivning hvis du er usikker på hvilken vei du skal velge.

Husk at denne informasjonen gir en generell oversikt over kostnadene ved offentlig skifte, og at det kan være variasjoner basert på individuelle omstendigheter. Det beste rådet vi kan gi er å søke juridisk veiledning og kontakt din lokale tingrett for nøyaktig informasjon om kostnadene knyttet til din spesifikke situasjon.

Ring oss