Hvordan går man frem med melding av dødsfall?

I tider preget av sorg og tap, oppstår det også praktiske spørsmål og plikter som må håndteres. En av disse pliktene er melding av dødsfall til tingretten, og det er viktig å forstå hvordan denne prosessen fungerer. Dette blogginnlegget tar for seg spørsmålet om melding av dødsfall og gir en grundig oversikt over hva som kreves.

Melding av dødsfall til rett tingrett

Når en person går bort i Norge, er det en plikt å melde dødsfallet til riktig instans. Med mindre dødsfallet allerede er blitt digitalt meldt av legen, skal det fylles ut et fastsatt skjema for melding av dødsfall til tingretten i den kommunen der den avdøde var bosatt. Dersom det er uklart hvor den avdøde hadde sin bostedsadresse, skal meldingen sendes til tingretten i den kommunen der den avdøde hadde nærmest tilknytning.

Hvem har ansvar for å melde dødsfallet?

Ansvaret for å melde dødsfallet påhviler flere parter, og det er viktig å kjenne til hvem som har denne plikten. Legen som utstedte dødsattesten har naturligvis en nøkkelrolle, og det er også ektefelle, samboer, de nærmeste slektningene, testamentsarvinger etter den avdøde eller personen som var til stede ved dødsfallet som kan ha denne oppgaven.

Hva skal meldingen inneholde?

Meldingen om dødsfall skal inneholde viktige opplysninger for å identifisere den avdøde og fastslå nødvendig informasjon. Dette inkluderer:

a. Den avdødes fulle navn, kjønn, fødselsnummer og fødested.
b. Den avdødes bostedskommune og adresse.
c. Den avdødes sivilstand, inkludert om vedkommende var gift, skilt, enke/enkemann, separert eller samboer.
d. Den avdødes statsborgerskap.
e. Navn, personnummer og kontaktopplysninger for den som melder dødsfallet.

Det er viktig å merke seg at dersom noen av opplysningene i meldingen allerede er blitt rapportert av legen eller kan hentes fra registre eller andre kilder, kan meldeplikten falle bort.

Ring oss