Hvordan sikre utbetaling av utestående lønn og feriepenger fra konkursboet?

Åpning av konkurs i en virksomhet er en kompleks prosess, og det er viktig å forstå hva du som arbeidstaker må gjøre for å sikre at dine utestående lønns- og feriepengekrav blir ivaretatt. Dette blogginnlegget vil utforske de nødvendige skrittene du må ta for å få dekket dine økonomiske rettigheter etter at en konkurs er erklært.

1. Avklar ditt arbeidsforhold

Det første skrittet etter at konkursen er åpnet, er å få en klar forståelse av ditt nåværende arbeidsforhold. Konkursåpningen betyr ikke automatisk at du er sagt opp. Det er derfor viktig å møte på jobb som vanlig den første dagen etter konkursåpning. Ta kontakt med bostyreren som er utnevnt i konkursboet for å få en bekreftelse på om virksomheten fortsetter og om du fortsatt er ansatt. Bostyreren har en tidsfrist på tre uker etter konkursåpningen for å gi deg beskjed om din ansettelsesstatus. I denne perioden har du rett til lønn, enten fra boet eller gjennom lønnsgarantiordningen.

2. Meld kravet til bostyreren

For å sikre at du får utbetalt din utestående lønn og feriepenger, må du melde kravet ditt til bostyreren. Dette gjøres ved å fylle ut en spesifikk blankett kalt A-skjema fra NAV Lønnsgaranti. Bostyreren kan gi deg denne blanketten, eller du kan laste den ned fra internett sammen med veiledningen. Bostyreren vil bistå med utfylling av skjemaet og håndtere videre behandling av kravet, inkludert innsending til lønnsgarantiordningen.

3. Meld deg som arbeidssøker

Dersom du ikke er i jobb etter konkursåpningen, må du melde deg som arbeidssøkende hos arbeidsformidlingen innen 14 dager. Unnlater du å gjøre dette, kan du miste retten til å få dekket lønnen din i oppsigelsestiden fra konkursboet som et prioritert krav, i samsvar med dekningslovens § 7-11, fjerde ledd.

Det er verdt å merke seg at lønnsgarantiloven ikke stiller krav om at du må melde deg som arbeidssøker for å være berettiget til dekning fra lønnsgarantiordningen. Lønnsgarantien dekker lønn i 30 dager etter konkursåpning, og det er ingen forutsetning at du må være registrert som arbeidsledig for å kvalifisere for denne dekningen.

Ring oss