Hvordan skrive en begjæring om offentlig skifte

Når du har tatt den tunge beslutningen om å begjære offentlig skifte i forbindelse med en skilsmisse eller separasjon, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem for å initiere denne prosessen. En nøkkelfaktor i dette er korrekt utforming av begjæringen til tingretten. Her vil vi utforske de viktigste elementene du bør inkludere når du skriver din begjæring om offentlig skifte.

Korrekt jurisdiksjon

Først og fremst må du identifisere riktig rettskrets for å sende begjæringen din. Dette er rettskretsen der du og din ektefelle sist hadde deres felles bolig. Det er denne rettskretsen som vil være ansvarlig for å behandle saken.

Personopplysninger

Begjæringen din skal inneholde grunnleggende personopplysninger for både deg og din ektefelle. Dette inkluderer fullt navn, adresse og fødselsnummer. Det er viktig å være nøyaktig og oppdatert med denne informasjonen, da feilaktige opplysninger kan forsinke saken.

Separasjons- eller skilsmissebevilling

Hvis du har fått en separasjons- eller skilsmissebevilling fra Fylkesmannen, må du inkludere en kopi av denne i begjæringen din. Dette tjener som et bevis på at ekteskapet har blitt offisielt separert eller oppløst.

Avtaler og ektepakter

Dersom du og din ektefelle har inngått avtaler eller ektepakter som påvirker økonomiske forhold, må disse inkluderes i begjæringen. Dette gir retten nødvendig innsikt i eventuelle avtaler som allerede er på plass.

Oversikt over aktiva og passiva

En av de viktigste delene av begjæringen er å gi en fullstendig oversikt over din økonomiske situasjon. Dette inkluderer en liste over eiendeler og gjeld på tidspunktet da ekteskapet ble avsluttet. Jo mer nøyaktig og detaljert denne oversikten er, jo bedre er det for rettens behandling av saken.

Dokumentasjon

For å styrke din begjæring, bør du legge ved relevante dokumenter som støtter opplysningene du har gitt. Dette kan inkludere kontoutskrifter, selvangivelser og annen relevant dokumentasjon fra det siste året dere var sammen.

Ring oss