Hyttekarantene – ny rettspraksis

Saken gjelder gyldigheten av covid-19-forskriftens bestemmelser om unntak fra innreisekarantene for personer med fritidseiendom i Sverige og Finland. Saksøkerne bestrider gyldigheten av vilkårene om at hytteeierne ikke kan overnatte på eiendommen og at reisen må gjelde strengt nødvendig vedlikehold.

Rett24 har gjort en grundig gjennomgang av dommen i denne artikkelen.

Hytteeierne vant søksmålet mot staten, men fikk ikke medhold i sitt krav om midlertidig forføyning.

Ring oss