Informasjon fra domstolene om koronaviruset.

domstoler korona

Advokatforeningen har en kjekk samleside for infomasjonen som gis av de norske domstoler her.

Rettssaker går som planlagt inntil videre, men det anbefales å følge myndighetenes råd om økt håndhygiene, å unnlate håndhilsing og reising utenfor rushtidene.

Vi anbefaler deg å følge med på denne samlesiden for oppdatert informasjon dersom du har en pågående rettssak.

Ring oss