Inngå nytt ekteskap etter skilsmisse eller tap av ektefelle – Veien videre

Når livet tar nye vendinger, og du står overfor muligheten for å inngå et nytt ekteskap etter en skilsmisse eller tapet av en ektefelle, er det visse formelle prosedyrer som må følges. En av disse prosedyrene inkluderer å søke om en prøvingsattest fra Skatteetaten (folkeregisteret).

Prøvingsattesten er en viktig dokumentasjon som kreves av norske myndigheter for at ekteskapet skal være gyldig. I denne sammenhengen vil Skatteetaten be deg og din tilkommende ektefelle om nødvendig dokumentasjon som bekrefter at det har vært et skifte med tidligere ektefelle eller eventuelle arvinger. Ved spørsmål angående dokumentasjonen for skiftet, kan du enkelt ta kontakt med Skatteetaten for veiledning og assistanse.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner der du ikke har eller kan skaffe til veie dokumentasjon som bekrefter at det har vært et skifte eller at tidligere ektefelle er bortgangen. I slike tilfeller er det mulig å søke om fritak fra dokumentasjonskravet ved å henvende deg til Statsforvalteren.

Statsforvalteren vil behandle søknaden din dersom det har gått mindre enn to år siden skilsmissen eller tapet av din ektefelle. Det er viktig å samarbeide med Statsforvalteren og følge deres prosedyrer for å sikre en smidig behandling av søknaden din.

Å inngå et nytt ekteskap er en betydningsfull begivenhet i livet ditt, og det er viktig å være oppmerksom på de juridiske kravene og prosedyrene som er knyttet til denne prosessen. Ved å følge nødvendige steg og samarbeide med relevante myndigheter som Skatteetaten og Statsforvalteren, kan du trygt og effektivt ta dette neste skrittet i ditt personlige liv.

Husk at hvert tilfelle kan være unikt, og det kan være fornuftig å konsultere med fagpersoner for å sikre at dine spesifikke omstendigheter blir ivaretatt på best mulig måte. Livet byr på nye muligheter, og med riktig veiledning kan du se frem til en lykkelig og lovlig inngåelse av ditt nye ekteskap.

Ring oss