Innreiseforbud

UDI kan ilegge deg innreiseforbud ved overtredelse av regler om opphold i utlendingsloven.

Du kan søke om å få opphevet innreiseforbudet. Vilkårene er enten at det er nye forhold i saken din, eller at du har en spesiell grunn til å ønske å reise til Norge. Eksempler på dette kan være at du skal vitne i en rettssak, delta i en begravelse eller besøke alvorlig syke familiemedlemmer.

Det må vanligvis være minst to år siden du forlot Norge.

Du kan finne mye nyttig informasjon på UDI sine nettsider. Du søker om å få opphevet innreiseforbudet ditt samtidig som du søker om besøksvisum eller oppholdstillatelse. Dette gjør du ved en norsk ambassade eller konsulat i et land der du har lovlig opphold.

 

 

Ring oss