Kan seksjonseiere ha eksklusiv bruksrett til visse deler av fellesarealene?

I eierseksjonssameier og borettslag, som representerer ulike former for bofellesskap, er det viktig å forstå forholdet mellom bruksenheter og fellesarealer. I eierseksjonssameier har hver seksjonseier eksklusiv bruksrett til sin enhet, inkludert hoveddelen og eventuelle tilleggsdeler. Fellesarealer, som gangveier og hageområder, deles vanligvis likt mellom seksjonseierne, men det er unntak fra denne hovedregelen. For eksempel kan førsteetasjens leilighetseiere ha eksklusiv bruksrett til hageflekker i tilknytning til sine seksjoner. Dette reguleres av vedtektene og situasjonsplanen for sameiet. Borettslag, derimot, består av andeler og fellesarealer.

I utgangspunktet er fellesarealene for alle andelseiere, men det er mulig å få eksklusiv bruksrett til deler av disse arealene. Slike ordninger må godkjennes av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Ofte er det allerede ved stiftelsen av borettslaget bestemt at visse deler av hagen skal være forbeholdt spesifikke andeler. Det er viktig å merke seg at selv om en seksjonseier eller andelseier har eksklusiv bruksrett til et fellesareal, betyr ikke dette nødvendigvis at vedlikeholdsplikten også overføres til dem. Vedlikeholdsplikten forblir vanligvis hos sameiet eller borettslaget, med mindre det er spesifikt vedtektsfestet annerledes. I begge tilfeller er det avgjørende å klargjøre bruksrettigheter og eventuelle begrensninger for å unngå tvister og misforståelser i fremtiden. Gjennom klare vedtekter og fornuftig regulering av bruksrettigheter kan man sikre et harmonisk og rettferdig samspill mellom beboere og fellesskapet de er en del av.

Ring oss