Kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse (kjøp av bolig)

Kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse (kjøp av bolig)

Avhendingsloven § 4-1 regulerer kjøperens rettigheter når selgeren bryter avtalen ved forsinkelse. Hvis selgeren ikke overleverer skjøte eller eiendomsbruken innen avtalt tid, og dette ikke skyldes kjøperen eller omstendigheter kjøperen har ansvar for, har kjøperen en rekke muligheter til å kreve oppfyllelse av avtalen.

Kjøperen kan kreve oppfyllelse etter § 4-2, som innebærer at selgeren må levere skjøtet eller eiendomsbruken innen en rimelig frist. Hvis selgeren ikke klarer å levere innen fristen, kan kjøperen heve avtalen etter § 4-3. Dette innebærer at avtalen blir annullert, og kjøperen får tilbakebetalt kjøpesummen.

Kjøperen kan også kreve skadeerstatning etter § 4-5 dersom han eller hun har lidt et økonomisk tap som følge av selgerens forsinkelse. I tillegg kan kjøperen holde tilbake kjøpesummen etter § 4-6 til selgeren har levert skjøtet eller eiendomsbruken.

Det er viktig å merke seg at reglene om forsinkelse gjelder tilsvarende der selgeren ikke oppfyller andre skyldnader etter avtalen. Dette betyr at hvis selgeren bryter avtalen på andre måter enn forsinkelse, har kjøperen tilsvarende rettigheter til å kreve oppfyllelse, heving, skadeerstatning eller til å holde tilbake kjøpesummen.

Det er med andre ord viktig at både kjøper og selger overholder avtalen og leverer det som er avtalt til rett tid. Hvis ikke, kan det få alvorlige konsekvenser for begge parter. Avhendingsloven er til for å beskytte kjøperen og sikre at han eller hun får det som er avtalt.

Ring oss