Konkursbegjæringens skjebne etter innsending til retten

Etter at en konkursbegjæring har blitt nøye utarbeidet, innsendt og mottatt av retten, går prosessen videre med rettslig behandling og vurdering. Denne bloggposten vil utforske hva som skjer i tiden etter at konkursbegjæringen er levert til retten og de juridiske trinnene som følger.

Rettsmøtet om åpning av konkurs

Retten, etter å ha mottatt konkursbegjæringen, innkaller både den som har begjært konkursen og den som er begjært konkurs til et rettsmøte for å behandle spørsmålet om åpning av konkurs. Dette møtet skal avholdes så raskt som mulig etter at konkursbegjæringen er mottatt av retten, i henhold til konkursloven § 70, andre ledd.

Møteplikt og fullmakt

Personen som har begjært konkursen, enten det er arbeidstakeren selv eller en fullmektig, må møte i rettsmøtet. Dersom en fullmektig representerer vedkommende, må det fremlegges en skriftlig fullmakt, med mindre fullmektigen er en advokat.

Videre er det tilrådelig for den som er begjært konkurs å delta i rettsmøtet. Imidlertid kan saken i mange tilfeller behandles selv om den som er begjært konkurs ikke møter opp.

Rettsmøtets funksjon

Rettsmøtet ledes av en dommer, og formålet med møtet er å gi begge parter muligheten til å uttale seg muntlig om saken. Dette inkluderer muligheten til å presentere dokumentasjon og andre bevis som støtter deres respektive standpunkter. Etter at begge parter har hatt anledning til å uttale seg og presentere sine bevis, vil retten fatte sin avgjørelse om hvorvidt konkursen skal åpnes.

Åpning av konkurs

Dersom retten finner det overbevisende at betingelsene for å åpne konkurs er oppfylt, vil konkursen bli åpnet. I forbindelse med konkursåpningen oppnevner retten en bostyrer, som vanligvis er en advokat. Bostyreren har ansvaret for å administrere boet og håndtere den økonomiske situasjonen til den konkursrammede virksomheten.

Ring oss