Krav til bostyreren ved konkursbehandling

Bostyreren i en konkursbehandling har flere viktige ansvarsområder, og du som ansatt har rettigheter som du kan forlange å bli ivaretatt. Her vil vi se nærmere på hva du kan kreve av bostyreren i løpet av konkursprosessen.

Krever klart standpunkt

En av de første tingene du kan forlange av bostyreren er et klart standpunkt angående din arbeidssituasjon. Dette er særlig viktig hvis du ønsker å fortsette i stillingen din etter konkursen. Bostyreren må innen tre uker gi deg beskjed om de har til hensikt å opprettholde arbeidsavtalen din eller ikke.

Veiledning om lønnskrav

Dersom du har lønnskrav som følge av konkursen, har du rett til å kreve veiledning fra bostyreren. Dette inkluderer informasjon om dine rettigheter knyttet til lønnskravene og hvordan du skal gå frem for å fremme dem. En god bostyrer skal kunne hjelpe deg med å forstå prosessen og sørge for at dine krav blir behandlet på riktig måte. Denne veiledningen er normalt kostnadsfri for deg som ansatt.

Håndtering av personlige eiendeler

Dersom du har personlige eiendeler på arbeidsplassen, for eksempel verktøy eller arbeidsredskaper, kan du ta disse med deg hjem etter å ha fått samtykke fra bostyreren. Dette gir deg muligheten til å sikre dine egne eiendeler uten at de blir berørt av konkursbehandlingen.

Ring oss