Må reklamasjon fremsettes skriftlig?

Som utgangspunkt gjelder det ingen bestemte formkrav, men et slikt formkrav kan  følge av lov eller avtale.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven skiller ikke mellom skriftlig eller muntlig reklamasjon, og det er heller ikke innfortolket et slik krav i praksis.

For i best mulig grad å ivareta sin posisjon i saken bør imidlertid kjøperen reklamere skriftlig. En vil da unngå tvil for når det er reklamert og hva det er reklamert på.

 

Ring oss