Minstestraff ved voldtekt

minstestraff ved voldtekt

Er det en minimumsstraff eller minstestraff dersom noen blir dømt for voldtekt? Ja, det fremgår av straffeloven § 292 at minstestraffen er på 3 år i de tilfellene som er nevnt i bestemmelsen:

§ 292.Minstestraff for voldtekt til samleie mv.

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet:

a)innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,
b)innføring av penis i fornærmedes munn,
c)innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller
d)dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang.

Ring oss