Når har en samboer rett til arv?

Ny arvelov er under veis, men det kan ta tid før reglene endres. Pr i dag er det slik at det er bare samboere som har barn sammen, har hatt barn sammen eller venter barn sammen som har arverett. De andre må skrive testament. Samboers rett til arv er regulert i arveloven kapittel 3.

Ring oss