Ny høyesterettsdom om besøksforbud

Høyesterett har nylig avsagt dom som tar stilling til brudd på besøksforbud. At kvinnens tidligere samboer valgte å trene selv om hun var tilstede, brøt ikke med besøksforbudet, ifølge Høyesterett.  Les saken her:

https://rett24.no/articles/hoyesterett-sa-nei-til-trimsenterforbud

Ring oss