Ny sats for forsinkelsesrenter fra 1. juli 2019

forsinkelsesrenter

Fra 1. juli 2019 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, dette er en økning på 0,50 % fra 1. januar 2019. Standardkompensasjonen for inndrivning er også økt fra 290 kroner til 300 kroner.

Vedtaket har sin hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd 1. og 2. punktum. Hjemmel for standardkompensasjon finner du her: § 3a

Ring oss