Opplysningsplikt før avtaleinngåelse: Sikre dine forbrukerrettigheter ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, også kjent som angreloven, § 8, tar for seg viktigheten av opplysningsplikten før avtaleinngåelse. For å sikre forbrukerrettighetene ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler, har loven etablert klare retningslinjer for den næringsdrivende.

Opplysningsplikten pålegger den næringsdrivende å gi forbrukeren nødvendig informasjon på en klar og forståelig måte. Forbrukere har rett til å få opplysninger om varenes eller tjenestenes egenskaper, funksjonalitet for digitalt innhold, kompatibilitet med maskinvare og programvare, identiteten til den næringsdrivende, prisen inkludert avgifter og tilleggskostnader, kostnader for bruk av fjernkommunikasjonsmidler, betalings- og leveringsordninger, angrerett og bruk av angreskjema, forbrukerens ansvar for returkostnader ved bruk av angreretten, eventuelle unntak fra angrerett og klage- og erstatningsordning.

Dersom den næringsdrivende retter sin markedsføring mot norske forbrukere, skal opplysningene gis på norsk. Ved offentlige auksjoner gjelder tilsvarende opplysninger om auksjonarius.

Det er viktig at opplysningene gis på en måte som er tilgjengelig for alle, inkludert forbrukere med spesielle behov. Forbrukerrettighetsdirektivet og norsk diskrimineringslovgivning pålegger den næringsdrivende å tilrettelegge informasjonen for slike forbrukere.

Videre fastslår loven at den næringsdrivende kan gi opplysningene gjennom et standardisert angreskjema, som gir alle nødvendige informasjon til forbrukeren. Dette bidrar til å sikre at opplysningsplikten overholdes på en enklere måte.

Departementet har myndighet til å gi ytterligere retningslinjer og forskrifter for oppfyllelse av opplysningsplikten og standardisert angreskjema. Dette sikrer at det er klare retningslinjer for den næringsdrivende å følge, og bidrar til å skape en enhetlig praksis for opplysningsplikten.

Opplysningsplikten før avtaleinngåelse er en viktig del av forbrukerrettighetene, og den sikrer at forbrukere får nødvendig informasjon for å kunne ta velinformerte beslutninger. Samtidig pålegger den næringsdrivende et ansvar for å ivareta forbrukerens interesser.

For forbrukere er det viktig å være oppmerksom på retten til å få nødvendige opplysninger før en avtale inngås, og å benytte angreskjemaet når angreretten skal benyttes. Dette gir forbrukeren muligheten til å utøve sine rettigheter på en effektiv måte og sikrer en trygg handelsopplevelse uansett om det er fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Ved å være oppmerksom på opplysningsplikten, kan forbrukeren handle med tillit og trygghet.

Ring oss