Oppsigelse og avskjedigelse

oppsigelseavskjedigelseHva er egentlig forskjellen på en oppsigelse og en avskjedigelse?

I hovedsak kan man si at en avskjedigelse er en strengere reaksjon hvor arbeidstakeren typisk må gå samme dag, mens en oppsigelse er mer enn styrt avvikling av arbeidsforholdet med oppsigelsestid. Da oftest begrunnet med mer organisatoriske hensyn eller lønnsomhetshensyn. Til eksempel vil en typisk avskjedigelse være hvis en ansatt begår et alvorlig straffbart forhold mot arbeidsgiver eller en kunde. En oppsigelse vil ofte være at en ansatt ikke møter inntektsmål eller er lønnsom for bedriften på tross av opplæring.

Arbeidsmiløloven § 15-4.Formkrav ved oppsigelse

(1) Oppsigelse skal skje skriftlig.

(2) Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er kommet fram til arbeidstaker. Oppsigelsen skal inneholde opplysninger om
a) arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål,
b) retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i §§ 17-3, 17-4 og 15-11,
c) de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen, og
d) hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist.

Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold, skal den også inneholde opplysninger om fortrinnsrett etter § 14-2.

(3) Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få opplysningene skriftlig.

Arbeidsmiljøloven § 15-14.Avskjed

(1) Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Advokatene i Advokatfirmaet Wulff jobber med arbeidsrett og kan veilede deg gjennom arbeidstvisten din uansett hva som er problemet. Kontakt oss på 751 75 800 (tast 4 ved telefonsvarervalget)

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss