Oppsigelsesfrist under permittering

permittering oppsigelse

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når man er permittert?

Svaret følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 (9):
Arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dag oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver. Dette gjelder uansett hvilken oppsigelsesfrist som følger av loven eller avtale.
Ring oss