Oversikt over fengsler i Norge

På Kriminalomsorgens hjemmesider kan du finne en oversikt over alle fengsel i Norge;

Oversikt over fengslene i Norge

Her finner du kontaktinformasjon til de forskjellige fengslene og de forskjellige underavdelingene.

 

 

Ring oss