Plikter en advokat å fullføre sitt oppdrag?

advokaten sa meg opp

Alle advokater har opplevd at en klient bytter advokat, men også advokater kan avslutte oppdraget under visse forutsetninger. Utgangspunktet er en plikt til å gjennomføre oppdraget, men regler for god advokatskikk punkt 3.1.6 legitimerer at advokaten selv bestemmer å avslutte oppdraget i noen tilfeller.

3.1.6 En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:

  • at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
  • at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
  • at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
  • at klienten ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
  • at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Ring oss