Rett til bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak har du i enkelte tilfeller rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. De tilfeller der du krav på bistandsadvokat fremgår av straffeloven § 107 a:

  • 107 a.1Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:
a) om overtredelse av straffeloven2 §§ 168253257282284291294295296299302304312 og 314,

 

b) hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse,3

 

c) hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte,4 jf. § 100 annet ledd annet punktum.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar,5 rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.6 I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.7

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat6 i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat.

Når en sak om besøksforbud i eget hjem, jf. § 222 a annet ledd annet punktum, eller kontaktforbud i eget hjem, jf. straffeloven2 § 57tredje ledd, bringes inn for retten, har den som forbudet skal beskytte, rett til advokat. Det samme gjelder når besøksforbud på grunnlag av mulig overtredelse av straffeloven § 282 bringes inn for retten. Reglene i kapitlet her gjelder tilsvarende så langt de passer.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Ring oss