Rettshjelpsforsikring

Enkelte forsikringer dekker også rettshjelp. Noen forsikringer har begrensinger i hvilke sakstyper som dekker, men nedslagsfeltet har økt i de senere år.

De vanlige vilkårene er at det må ha oppstått en tvist, og tvistetidspunktet avgjøres konkret i den enkelte sak. Forsikringen har ofte en beløpsgrense på 100 000, og en egenandel som er både fast og flytende. Eksempelvis må man dekke 4000 pluss 20 % av utgiftene som overstiger dette.

Det anbefales at man sjekker alle forsikringene sine slik at man får brukt disse dersom man kan. Noen forsikringer har også en frist på å melde inn saken innen ett år etter tvistetidspunkt. Dersom du har en forsikring som også dekker rettshjelp kan vi være behjelpelige med å melde inn saken. Da trenger vi å få vite polisenummer og forsikringsselskap, så ordner vi resten. Vi fakturerer også direkte til forsikringsselskapet i de tilfellene der forsikringsselskapet tillater dette.

 

 

Ring oss