Revidert rundskriv om karantenehotell

Jusstis- og beredskapsdepartementet har revidert rundskriften om karantenehotell.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell følger direkte av covid-19-forskriften § 5.
Den enkelte reisende må i utgangspunktet selv vurdere om de er omfattet av noen av
unntakene fra plikten til å gjennomføre karantene på karantenehotell.

Plikten til opphold på karantenehotell beror på smittesituasjonen i land den innreisende
har oppholdt seg i de siste 10 dager før innreise.

Hovedregelen er at alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre
karantenen på karantenehotell. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i riket i karantenetiden, og plikter å registrere seg på hotellet ved ankomst. Hovedregelen gjelder også for norske statsborgere.

Det finnes unntak til dette, og det tidligere skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser er opphevet. Formålet med reisen er ikke lenger avgjørende for plikten til opphold på karantenehotell.
Det avgjørende er i stedet hvor den reisende har oppholdt seg de siste 10 døgnene før
innreise. Rundskrivet har vedlegg B og C som angir områdene.

Unntak fra plikten til å være på karantenehotell ikke innebærer
unntak fra innreisekarantene. Personer i innreisekarantene kan bare oppholde seg
utenfor karantenestedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor
sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der andre
oppholder seg, på skole eller i barnehage, se covid-19-forskriften § 5 syvende ledd. Det
er også en testplikt etter syv dager, jf. covid-19-forskriften § 4c andre ledd første
punktum.

Du kan lese rundskrivet i sin helhet her.

Ring oss