Rotteproblemer i leieboligen: En sak for husleietvistutvalget

Leie av en bolig kan presentere utfordringer, og fra tid til annen må leietakere håndtere uventede problemer som tester deres rettigheter. Denne artikkelen deler en erfaring med en husleietvist som involverte en vedvarende rotteplage i en leiebolig og hvordan saken ble løst ved Husleietvistutvalget (HTU-2023-3254.)

Bakgrunn for konflikten

Historien startet med oppdagelsen av rottespor i boligen i mai 2023. Utleieren ble kontaktet umiddelbart med krav om å løse problemet. Utleieren reagerte raskt ved å ansette skadedyrbekjempelsestjenester for å takle rotteproblemet. Selv om problemet ble midlertidig løst, kom rotteplagen tilbake etter noen måneder.

Klage til husleietvistutvalget

Med vedvarende rotteproblemer og uenighet om ansvaret for situasjonen, ble beslutningen tatt om å ta saken til Husleietvistutvalget i juli 2023. Målet var å oppnå en rimelig reduksjon i leien på grunn av ulempene og kostnadene som ble påført for å takle rotteproblemet, samt å kreve erstatning for egeninnsats.

Partenes krav og grunnlag

Påstandene som ble fremmet inkluderte at utleieren hadde ansvar for å opprettholde en rottefri bolig, og at problemet vedvarte på grunn av manglende vedlikehold og forebygging. Kravet omfattet en 50% reduksjon i leien fra mai 2023 til rotteproblemet var fullstendig løst, samt en erstatningssum på kr 3 000 for egeninnsats.

Utleieren argumenterte på sin side for at rotteproblemet var begrenset og primært skyldtes dårlig søppelhåndtering fra leietakers side.

Husleietvistutvalgets avgjørelse

Etter nøye vurdering av begge parters argumenter og presentert bevis, nådde Husleietvistutvalget en beslutning. De konkluderte med at det faktisk hadde vært vedvarende rotteproblemer i boligen, til tross for utleierens tiltak for å løse problemet. Som en konsekvens ble det tildelt en 40% reduksjon i leien fra mai 2023 til rotteproblemet var fullstendig løst. Husleietvistutvalget påpekte også at leietakeren hadde krav på tilbakebetaling av tidligere betalt leie.

Konklusjon

Å forsvare ens rettigheter som leietaker kan være en utfordrende prosess, men det er viktig å stå opp for rettferdighet når legitime bekymringer som rotteplager oppstår i leieboligen. Denne erfaringen med å ta en husleietvist til Husleietvistutvalget illustrerer at det er mulig å oppnå rettferdighet når slike problemer oppstår.

For de som måtte oppleve lignende situasjoner, er det viktig å dokumentere problemet nøye, opprettholde klar kommunikasjon med utleieren og vurdere å kontakte Husleietvistutvalget dersom konflikten ikke kan løses på annen måte. Boligen er ditt hjem, og du har rett til å bo i en trygg og sunn miljø.

Ring oss