Sakskostnadsoppgave

Når en hovedforhandling er ferdig, på slutten av den siste rettsdagen, skal begge advokatene legge frem sine omkostningsoppgaver, jf. tvisteloven § 20-5, tredje ledd. Det er viktig å huske dette da man kan risikere å miste sitt krav dersom oppgaven ikke legges frem. Man skal ved fremleggelse få anledning til å kommentere hverandres oppgaver. Dersom noen har innsigelser til oppgavene skal retten notere dette.

Supplering av sakskostnadsoppgavene skal bare tillates dersom en enkeltpost ikke er kjent på tidspunktet for fremleggelse. Det kan være tilfellet med tilbakereisekostnader dersom rettsstedet er et annet sted enn advokatens kontor (men som regel burde også det være en kjent størrelse.) Det kan også være utgifter til sakkyndig vitne mm.

Ring oss